Цели книги

Повечето от книгите са във формат PDF. За да можете да ги четете, ви е необходима програмата Adobe Acrobat Reader. Можете да я свалите безплатно ТУК!
За да можете да разглеждате файлове във формат DjVu, ви е необходима специална програма като DjVu Solo. Можете да си свалите DjVu Solo 3.1 ТУК! (2.1 MB)

* * *

Тайното учение на катарите
Автор: Жан Блум

Авторът пише: “Дали катарството е религия на Търсенето? Наемаме се да докажем това, както са го сторили с много талант други преди нас. Едва зърнал първите стръмнини по пътеката на Търсенето, всеки човек разбира или ще разбере колко дълго и трудно е то. Право да си кажем, целият свят повече или по-малко търси. Включително и най-закоравелите материалисти. Който се опитва да проникне в същността на нещата и първо в собствената си същина, ще трябва да извърви доста пътища и да преживее доста страдания преди да открие верния път на търсенето…”

Връзка за сваляне:
[Искам тази книга] (формат DjVu – 3.7 MB)

* * *

Убийството на юстиниановата самоличност
Автор: Георги Сотиров

Авторът разглежда критично нападките срещу хърватския епископ Иван Т. Марнавич, който съставя кратко резюме на житието на св. цар Управда-Юстиниан, писано от наставника му отец Богомил. Изхождайки от първоизворите и помощните средства на ономастиката, Г. Сотиров не само успява да оневини епископа, но да посочи съществени грешки – както фактологически, така и методологични – в господстващата историография.

Връзка за сваляне:
[Искам тази книга]

* * *

Българите – потомци на царствените скити и сармати
Автор: Д. П. Даскалов

Д. П. Даскалов е член на Българското археологическо дружество. На базата на данните от археологията и историческите сведения той стига до извода, че древните българи са били изконното причерноморско население, а днешният български народ е резултат от обединяването на тракийските и скито-сарматските племена.

Връзка за сваляне:
[Искам тази книга]

* * *

Elementa Nova Pro Historia Macedono-Bulgarica*
Автор: Георги Сотиров

Сборник от различни статии на Г. Сотиров, включващи “Езикът на Константин Велики”, “Орбини и Одисей в Огигия-Преслав”, “Предкирилска писменост в славянските земи” и “Имената на езическите божества”.


* Книгата е в превод на български език.

Връзка за сваляне:
[Искам тази книга]

* * *

Кроватова България и покръстването на българите
Автор: Ганчо Ценов

След многогодишни проучвания на оригинални исторически извори за българската история в секретния архив на Ватикана и други европейски хранилища на древни документи, и след преосмислен прочит в оригинал на съчиненията на древните автори, д-р Ганчо Ценов, владеещ староеврейски, старогръцки, латински и няколко западни езика, установява, че: българите са потомци на траките и скитите – автохтонното население на Балканите и съседните на полуострова области; българите са ранни християни, покръстени от апостолите Павел и Андрей; че през 9 век няма покръстване, а отказване от българската ерес – арианството.

Връзка за сваляне:
[Искам тази книга]

* * *

Извори за старата история на Тракия и Македония
Автори: Гаврил И. Кацаров и Димитър Дечев

Извори от авторите Херодот, Тукидид, Ксенофонт, Скилакс, Псевдо-Скимнос, Страбон, Помпоний Мела, Плиний, Тацит, Ариан, Клавдий Птоломей.

Връзка за сваляне (ZIP, 51 MB):
[Искам тази книга]

* * *

Старите българи
Автор: Йордан Табов

В тази книга на критика се подлага митът за Онгъла, разглеждат се древните карти, споменаващи българския етноним, и с помощта на историческите сведения и лингвистиката се хвърля нова светлина върху произхода на българите.

Връзка за сваляне:
[Искам тази книга]

Advertisements%d bloggers like this: